Koulutus

Paloilmoittimen käyttäjän koulutus

Kurssin tavoitteena on, että koulutettava:

• tietää, miten erheelliset ilmoitukset syntyvät ja miten ne voidaan välttää

• osaa laitteiston kokeilut, irtikytkennät, dokumentoinnin ja kunnossapito-ohjelman

• tietää omat vastuut, velvoitteet ja yhteistyön viranomaisten kanssa

• osaa toimia palo- tai vikailmoituksen sattuessa

Lue lisää>>

Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston käyttäjän koulutus

Kurssin tavoitteena on, että koulutettava:

• tietää laitteiston rakenteen ja toiminnan

• osaa laitteiston kokeilut, dokumentoinnin ja kunnossapito-ohjelman

• tietää omat vastuut, velvoitteet ja yhteistyön viranomaisten kanssa

• osaa toimia oikein laitteiston lauettua

Lue lisää>>

Paloilmoittimen asentajan koulutus

Kurssin tavoitteena on, että koulutettava:

• tietää mitä paloilmoittimen kenttälaitteiden sääntöjen mukaisesta asennuksesta vaaditaan

Lue lisää>>

koulutus