Paloilmoittimen käyttäjän koulutus

Paloilmoittimen käyttäjän koulutus

Kurssit ovat yleensä puolen päivän mittaisia
Paloilmoittimen käyttäjän kursseja järjestämme eripuolilla Suomea tai kurssin tilaajan kanssa yhteistyössä
Jos vastaat myös sprinkleri- tai vesisumulaitteistosta, on siihen oma kurssinsa

Kohderyhmät

paloilmoittimien vastuuhenkilöt (isännöitsijät, kohteiden kunnossapidosta vastaavat henkilöt)
paloilmoittimien huoltajat
paloilmoittimien hoitajat ja sijaiset (esim.vartijat)

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että koulutettava:

  • tietää, miten erheelliset ilmoitukset syntyvät ja miten ne voidaan välttää
  • osaa laitteiston kokeilut, irtikytkennät, dokumentoinnin ja kunnossapito-ohjelman
  • tietää omat vastuut, velvoitteet ja yhteistyön viranomaisten kanssa
  • osaa toimia palo- tai vikailmoituksen sattuessa