Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston käyttäjän koulutus

Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston käyttäjän koulutus

Kurssit ovat yleensä puolen päivän mittaisia
Sammutuslaitteiston käyttäjän kursseja järjestämme eripuolilla Suomea tai kurssin tilaajan kanssa yhteistyössä
Jos vastaat myös paloilmoittimesta, on siihen oma kurssinsa

Kohderyhmät

sammutuslaitteistojen vastuuhenkilöt (isännöitsijät, kohteiden kunnossapidosta vastaavat henkilöt)
sammutuslaitteistojen huoltajat
sammutuslaitteistojen hoitajat ja sijaiset (esim.vartijat)

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että koulutettava:

  • tietää laitteiston rakenteen ja toiminnan
  • osaa laitteiston kokeilut, dokumentoinnin ja kunnossapito-ohjelman
  • tietää omat vastuut, velvoitteet ja yhteistyön viranomaisten kanssa
  • osaa toimia oikein laitteiston lauettua