Paloilmoittimet

Käyttöönottotarkastus

Käyttöönottotarkastus on tarkastuslaitoksen tekemä uuden, uusitun, laajennetun tai muutetun paloilmoittimen lakisääteinen tarkastus. Tarkastuksessa varmistetaan että paloilmoitin täyttää sille asetetut vaatimukset, se soveltuu käyttötarkoitukseensa ja se toimii teknisesti suunnitellulla tavalla. Tarkastuksesta laaditaan todistus joka toimitetaan asianosaisille ja pelastusviranomaiselle.

Määräaikaistarkastus

Paloilmoittimen haltijan velvollisuus on huolehtia siitä, että laitteiston toiminta ja sen soveltuvuus kohteeseen tarkastetaan vähintään pelastusviranomaisen määrittelemänä määräaikana. Lakisääteisessä tarkastuksessa varmistetaan että paloilmoitin edelleen täyttää sille asetetut vaatimukset, se soveltuu käyttötarkoitukseensa, se toimii teknisesti suunnitellulla tavalla ja se ylläpidetään kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Tarkastuksesta laaditaan todistus joka toimitetaan laitteiston haltijalle ja pelastusviranomaiselle.

paloilmoittimen tarkastus