Sammutuslaitteistot

Käyttöönottotarkastus

Sammutuslaitteiston käyttöönottotarkastuksessa varmistetaan, että laitteisto täyttää sille asetetut mitoituskriteerit ja että se toimii teknisesti suunnitellulla tavalla. Lakisääteisessä tarkastuksessa varmistetaan myös, että laitteistosta on olemassa sellainen dokumentaatio jonka perusteella laitteiston haltija kykenee huolehtimaan siitä, että laitteiston kunto säilyy sen käyttöajan.

Määräaikaistarkastus

Sammutuslaitteiston haltijan velvollisuus on huolehtia siitä, että laitteiston toiminta ja sen soveltuvuus kohteeseen tarkastetaan vähintään pelastusviranomaisen määrittelemänä määräaikana. Lakisääteisessä tarkastuksessa varmistetaan että laitteiston sammutuskyky on tallella, se soveltuu käyttötarkoitukseensa ja se ylläpidetään kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Tarkastuksesta laaditaan todistus joka toimitetaan laitteiston haltijalle ja pelastusviranomaiselle.

Lausunnot

Laitteistojen suunnitelmista annamme lausuntoja.

Sammutuslaitteiston tarkastus