Alarm Control Alco Oy Ab är ett av TUKES godkänt besiktningsorgan som besiktigar brandlarm- och släckningsanläggningar. Våra besiktningsmän utför tredje partens ibruktagnings- och periodbesiktningar enligt Lagen om anordningar inom räddningsväsendet 10/2007.

Avainlippu

Vi erbjuder våra kunder besiktningstjänster för brandlarm- och släckningsanläggningar (vatten och gas).

Alarm Control ser till att besiktningarna av anläggningarna görs med yrkesfärdighet och flexibel leverans överallt i Finland.

Vi har beviljats rätten att använda Nyckelflaggan som ett tecken på finländskt arbete.

 
Brandalarm
Brandlarmanläggningar

En automatisk brandlarmanläggning ger automatiskt och omedelbart larm om en begynnande brand och om fel i anläggningens funktion, både på platsen och till nödcentralen.

Släckningsanläggningar
Släckningsanläggningar

En automatisk släckningsanläggning skall kunna släcka och/eller begränsa en brand den upptäckt. Anläggningens utlösning förorsakar larm både lokalt och till nödcentralen.

Utbildning
Utbildning

Vi erbjuder utbildning om räddningdtjänstens anordningar. Vårt mål är att anläggningarna har användare och planerare/installatörer med färdighet. Vi utvecklar vår verksamhet tillsammans med våra samarbetspartner.