Personal

Allas e-postadresser är i formen fornamn.efternamn@alco.fi (utan skander och specialtecken).

Sam Packalèn

Sam Packalén

VD, besiktningsman,
kontrakt och offerter
Svenskspråkig betjäning
010 821 2155

Olli Äikäs

Olli Äikäs

Ansvarig besiktningsman

010 821 2158 / 040 772 6358

Caj Munck

Caj Munck

Ansvarig besiktningsman
Svenskspråkig betjäning
010 821 2157


Jani Jokimäki

Besiktningsman
010 821 2156 / 040 772 6356

Timo Pätäri

Besiktningsman

010 821 2159

Jari Pölönen

Besiktningsman

010 821 2160 / 040 345 9655


Timo Korhonen

Besiktningsman

010 821 2163 / 050 310 5905

Petri Puttonen

Besiktningsman

010 821 2165 / 050 528 1491

Jari Siikavirta

Besiktningsman

010 821 2161 / 040 940 2247


Timo Lähde

Timo Lähde

Besiktningsman

010 821 2162 / 0400 762 798

Juha Jaaksola

Juha Jaaksola

Besiktningsman

010 821 2166 / 050 433 5371

Mikko Jalomäki

Mikko Jalomäki

Besiktningsman
010 821 2164 / 050 329 5424


Antti Männikkö

Antti Männikkö

Besiktningsman

010 8212167 / 040 940 1775

Sami Moisio

Sami Moisio

Besiktningsman

010 821 2168

Toni Kaunela

Toni Kaunela

Besiktningsman

010 821 2169 / 040 940 2641


Tuomas Leidenius

Tuomas Leidenius

Besiktningsman
Svenskspråkig betjäning
010 821 2170 / 040 940 2460

Markku Keskinen

Markku Keskinen

Besiktningsman

010 821 2171 / 040 684 6075


 

Olli Äikäs

Olli Äikäs

Ansvarig besiktningsman

010 821 2158 / 040 772 6358

Jani Jokimäki

Besiktningsman
010 8212156 / 040 772 6356

Timo Pätäri

Besiktningsman
010 821 2159


Jari Pölönen

Besiktningsman

010 821 2160 / 050 345 9655

Timo Korhonen

Besiktningsman

010 821 2163 / 050 310 5905

Petri Puttonen

Besiktningsman

010 821 2165 / 050 528 1491


Jari Siikavirta

Besiktningsman

010 821 2161 / 040 940 2247

Toni Kaunela

Toni Kaunela

Besiktningsman

010 821 2169 / 040 940 2641

Tuomas Leidenius

Tuomas Leidenius

Besiktningsman
Svenskspråkig betjäning
010 821 2170 / 040 940 2460


Markku Keskinen

Markku Keskinen

Besiktningsman

010 821 2171 / 040 684 6075

Sam Packalèn

Sam Packalén

VD, besiktningsman,
kontrakt och offerter
Svenskspråkig betjäning

010 821 2155


 

Caj Munck

Caj Munck

Ansvarig besiktningsman
Svenskspråkig betjäning
010 821 2157

Timo Lähde

Timo Lähde

Besiktningsman

010 821 2162 / 0400 762 798

Mikko Jalomäki

Mikko Jalomäki

Besiktningsman

010 821 2164 / 050 329 5424


Juha Jaaksola

Juha Jaaksola

Besiktningsman

010 821 2166 / 050 433 5371

Antti Männikkö

Antti Männikkö

Besiktningsman

010 8212167 / 040 940 1775

Sami Moisio

Sami Moisio

Besiktningsman

010 821 2168


 
Sam Packalén

VD, besiktningsman,
kontrakt och offerter
Svenskspråkig betjäning
010 821 2155

Lea Packalén

Intyg, fakturering, reskontra

010 821 2150
alcomiukualco.fi