Prislista

Brandlarmanläggningar

Grundavgift 170 €

Meddelanden till myndigheter och förberedande arbete.

Tidsdebitering 140 €/h

Den tid som gått åt för varje påbörjad timme för besiktning och dokumentation enligt ovanstående tidsdebitering.

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt 24% läggs till priset.

Om kostnader för flyg- och båtresor samt inkvartering under besiktningsresor överenskommes skilt med beställaren. För bilresa debiteras 0,50 € / km. För resetiden debiteras 60 €/h, på huvudstadsområdet 70 €/h eller enligt överenskommelse.

Om beställaren inhiberar eller ändrar på tidpunkten för besiktningen under 3 arbetsdagar före överenskommen tidpunkt för besiktningen debiteras värderad besiktningsavgift.

Prislistan följs enligt leveransvillkoren och på sätt som framställts ovan, om det inte avtalats på annat sätt med beställaren.

Prislistan gäller för besiktningar som görs i Finland.

Rätt till ändringar förbehålls.

 

Släckningsanläggningar

Grundavgift 170 €

Meddelanden till myndigheter, förberedande arbete och rapportering.

Tidsdebitering 140 €/h

Den tid som gått åt för varje påbörjad timme för besiktning och dokumentation enligt ovanstående tidsdebitering.

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt 24% läggs till priset.

Om kostnader för flyg- och båtresor samt inkvartering under besiktningsresor överenskommes skilt med beställaren. För bilresa debiteras 0,50 € / km. För resetiden debiteras 60 €/h, på huvudstadsområdet 70 €/h eller enligt överenskommelse.

Om beställaren inhiberar eller ändrar på tidpunkten för besiktningen under 3 arbetsdagar före överenskommen tidpunkt för besiktningen debiteras värderad besiktningsavgift.

Prislistan följs enligt leveransvillkoren och på sätt som framställts ovan, om det inte avtalats på annat sätt med beställaren.

Prislistan gäller för besiktningar som görs i Finland.

Rätt till ändringar förbehålls.