Utbildning

Utbildning i brandlarmanläggningars drift

Målet med kursen är att deltagarna:

  • vet, hur falska brandlarm uppstår och hur man kan förhindra dessa.
  • kan utföra kontroller, frånkopplingar, dokumentation samt program för underhåll.
  • är medveten om ansvar och förpliktelser samt samarbetet med myndigheter.
  • kan vidta rätta åtgärder vid anläggningsfel eller brandlarm.

Läs mer>>

Utbildning om sprinkler- och vattendimma-anläggnings drift

Målet med kursen är att deltagarna:

  • känner till hur anläggningen är byggd och hur den fungerar.
  • kan anläggningens kontroller, dokumentation och program för underhåll.
  • är medveten om ansvar och förpliktelser samt samarbetet med myndigheter.
  • kan vidta rätta åtgärder då anläggningen utlöst.

Läs mer>>

koulutus