Utbildning i brandlarmanläggningars drift

Utbildning i brandlarmanläggningars drift

Kurserna är vanligtvis en halv dag långa.

Vi arrangerar kurserna om brandlarmanläggnings drift i Svenskfinland eller i samarbete med kursens beställare.

Om du också ansvarar för sprinkler-eller vattendimma-anläggningar, erbjuds en egen kurs.

Målgrupper

Brandlarmanläggningars ansvariga personer (disponenter, ansvariga personer för objektens underhåll)

Brandlarmanläggningars servicepersonal

Brandlarmanläggningars skötare och deras ersättare (t.ex. väktare)

Mål

Målet med kursen är att deltagarna:

  • vet, hur falska brandlarm uppstår och hur man kan förhindra dessa
  • kan utföra kontroller, frånkopplingar, dokumentation samt program för underhåll
  • är medveten om ansvar och förpliktelser samt samarbetet med myndigheter
  • kan vidta rätta åtgärder vid anläggningsfel eller brandlarm