Utbildning i sprinkler- och vattendimma-anläggningars drift

Utbildning i sprinkler- och vattendimma-anläggningars drift

Kurserna är vanligtvis en halv dag långa.

Vi arrangerar kurserna om släckningsanläggnings drift i Svenskfinland eller i samarbete med

kursens beställare.

Om du också ansvarar för en brandlarmanläggning, erbjuds en egen kurs.

Målgrupper

Släckningsanläggningars ansvariga personer (disponenter, ansvariga personer för objektens underhåll

Släckningsanläggningars servicepersonal

Släckningsanläggningars skötare och deras ersättare (t.ex. väktare)

Mål

Målet med kursen är att deltagarna:

  • känner till hur anläggningen är byggd och hur den fungerar
  • kan anläggningens kontroller, dokumentation och program för underhåll
  • är medveten om ansvar och förpliktelser samt samarbetet med myndigheter
  • kan vidta rätta åtgärder då anläggningen utlöst